top of page
הפרעות חרדה

קבוצה של מצבים נפשיים בהם הסובל מהן חווה תחושות גופניות עזות הכוללות בין היתר דופק מהיר, קושי בנשימה, חום, הזעה, תחושת חולשה או עילפון, בלבול וקושי לתפקד. תסמינים אלו מופיעים בעיתוי בלתי צפוי ומפריעים לניהול אורח חיים תקין. 

 

הפרעות החרדה מסווגות לתת נושאים:

 

bottom of page