top of page
כמה קשה להיות ילד?

קשה מאוד. בעשור הראשון לחייהם הם לומדים, רוכשים ומתאמנים על הכלים שישמשו אותם במהלך כל חייהם. הם לומדים ללכת, לאכול בעצמם, לומדים לדבר. בין היתר- דרך התבוננות וחיקוי לומד הילד כלים של מיומנויות חברתיות. כלים אלו משמשים אותנו בסיטואציות רבות במהלך היומיום ומשפעים רבות על  תחושת הערך העצמי ועל הרווחה הנפשית שלנו.

מהן מיומנויות חברתיות?

אלו הם הכלים שמעניקים לנו את היכולת להתמודד ולהתנהל עם עצמינו ועם האחר בעולם. בעזרת כלים אלו אנו מבינים את הסיטואציות החברתיות, אנו מצליחים לנהל שיחה, להתנהל באופן אסרטיבי, להבין את תחושות ורגשות האחר. בנוסף, יכולות אלו מסייעים לנו בהתמודדות עם אתגרים חברתיים כמו ביקורת, הצקות, תוקפנות, עימותים.

דרך עבודה קבוצתית ניתן לסייע לילדים ומבוגרים לפתח וללטש מיומנויות חברתיות בסיסיות ומורכבות.

bottom of page