top of page
תגובות שכיחות

 

להלן תגובות אפשריות לטראומה. אנשים חווים לעתים חלק מהתגובות באופן חזק יותר וחלק מהתגובות לא חווים כלל.

 

  • פחד וחרדה

  • חוויה מחודשת של הטראומה: מחשבות חודרניות, פלאשבקים, סיוטים

  • עוררות מוגברת- קופצניות ורעד

  • הימנעות מסיטואציות המזכירות את הטראומה, גם אם בצורה עקיפה

  • כעסנות- לא רק על האירוע

  • תחושות של אשמה ובושה

  • דיכאון

  • שינוי בדימוי עצמי ותפיסת עולם

  • פגיעה ביחסי מין

 

טראומה והפרעה פוסט טראומטית

הפרעה הקשורה לטראומה ודחק. מתפתחת בעקבות חוויה של אירוע טראומטי וקשה שמסכן פיזית או נפשית את האדם עצמו או את קרוביו. לעתים גם התבוננות מהצד על אירוע קשה יכול להיחוות כטראומה. למשל להיות  עד לתאונת דרכים קשה.

 

חוויה טראומתית גורמת לזעזוע נפשי ועלולה להוביל לבעיות רגשיות רבות. שינויים רבים אחרי הטראומה הם נורמאליים. למעשה מרבית מהאנשים סובלים מתסמינים אחרי אירוע טראומתי. כמחצית משתפרים בטווח של כ-3 חודשים והיתר זקוקים ליותר זמן ולעתים לסיוע מקצועי. מודעות לשינויים שחלו בך מאז הטראומה היא צעד ראשון להחלמה.

 

באם התסמינים ממשיכים מספר חודשים או קיים קושי בתפקוד כדאי להיעזר באיש מקצוע. ממחקר עולה כי התערבות ממוקדת בכלים של טיפול קוגניטיבי התנהגותי cbt מועילה ומסייעת לתהליך ההחלמה.

bottom of page