top of page
מטרות הסדנה

סיוע בהתמודדות עם מצבים בהם עולה כעס שאינו מנוהל בצורה אפקטיבית.


המטרות המרכזיות

  • ללמוד על הכעס ומרכיביו השונים

  • ללמוד לזהות סימנים מקדימים לכעס

  • ללמוד כלים ודרכי התמודדות למול כעסים במצב מיידי

  • ללמוד כלים ודרכי התמודדות למניעת כעסים

  • לפתח כלים לפתרון קונפליקטים /מצבים של עימות וקושי
     

פרטים נוספים

למי מתאימה הסדנה

מבוגרים אשר מרגישים כי אינם מצליחים לשלוט ברגשות הכעס.

כיצד נעבוד

העבודה תיעשה בקבוצה קטנה או באופן פרטני על מנת לתת מענה אישי. המפגש הקבוצתי יאפשר שיח בין המשתתפים ומקום "להתאמן על יבש". קיימת אפשרות לסדנה חד פעמית בת 3 שעות במתכונת של הרצאה. קיימת אפשרות לסדנה אונליין.

מתי כמה איפה 

סדנה  בת 6 מפגשים, מתקיימת באזור רעננה- כפר סבא.

עלות מפגש קבוצתי 300 שקלים. עלות מפגש פרטני 400 ש"ח. השתתפות בקבוצה מותנית במפגש פרטני מקדים בתשלום.

Thanks! Message sent.

ניהול ושליטה בכעסים- סדנה ממוקדת ויעילה

 

כעס כשלעצמו הינו רגש סתגלני שעוזר לנו ומעביר מסר לאנשים הסובבים אותנו: "עד כאן" "אני לא מוכן מעבר לכך" "חצית קו אדום".

 

אם בשעת לחץ ותסכול אתה לא שולט בעצמך ולכן אתה צועק, מכה, זורק או שובר חפצים- סימן שהכעס הפך לבעיה. אם הכעסים משפיעים באופן שלילי על היחסים האישיים, חיי המשפחה שלך, העבודה- סימן שקיים צורך ללמוד דרכי התמודדות עם הכעס.


האם יש לי בעיה

הכעס הופך לבעייתי כאשר עוצמתו חזקה מדי. הוא מורגש לעתים קרובות מדי או שאנו מבטאים אותו בצורה לא נכונה. כאשר מרגישים כעס בעוצמות גדולות לעתים קרובות, זה גם משפיע לרעה על בריאותנו הגופנית.

Therapy Session
bottom of page