top of page

הגברת חוסן נפשי


יומיום גובה מכל אחד מאיתנו שחיקה, לחץ, מחויבויות בבית ובעבודה. מצאו את הרגע שבו אתם יכולים להירגע, לעצום עיניים ולנשום עמוק. מספר דקות ביום של נשימות עמוקות ילמד את הגוף והנפש להירגע ויחסן אותנו בפני לחצים ואירועי היומיום. ע"פ מחקר אצל אנשים המבצעים מדיטציה\נשימות\הרפייה\מיינדפולנס רואים שינויים מבניים במח המורידים בפועל את רמת החרדה.

bottom of page