top of page
מיינדפולנס- קשיבות 

היא תהליך פסיכולוגי של הבאת תשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לחוויות המתרחשות בזמן הווה. אפשר לטפח קשיבות באמצעות תרגילים( #מיינדפולנס_ביומיום )

מקורה בבודהיזם בפרקטיקות של מדיטציה.

התודעה האנושית מקפצת ממקום למקום, נודדת מעבר לעתיד וחוזר חלילה. לרב, האדם מתייחס למחשבות, רגשות שהתודעה מפיקה בהרבה ביקורת, שיפוטיות והשוואה.

 

באמצעות תירגול ניתן להגיע למצב שבו התודעה נשארת בזמן הווה וטכניקת הקשיבות מאפשרת תשומת לב לחוויה המיידית.

מסוף המאה הקודמת, תרגילי קשיבות נתונים למחקר עם תוצאות מרשימות של הפחתת חרדה, דיכאון, הגברת קשב ועוד.

מיינדפולנס נחשבת לכלי יעיל כחלק מטיפול קוגניטיבי התנהגותי ושייכת לגל השלישי יחד עם ACT, DBT ועוד. 

bottom of page