Search
  • אולי עפרוני

אח לילד עם צרכים מיוחדים


האחים של...

הורה לילד עם צרכים מיוחדים עובר תהליך לא פשוט של גילוי, הבנה לגבי מצב הילד ובהמשך הסתגלות למצב החדש.

אבל מה לגבי האחים של ילדים עם צרכים מיוחדים? אחים אלו נחלקים לשני סוגים: אלו שנולדו לפני האח המיוחד וחוו את עצמם ואת הוריהם לפני ואחרי ואלו שנולדו לתוך עולם שבו יש אח עם צרכים מיוחדים ואינם מכירים אפשרות אחרת. בשני המקרים התפקיד ההורי לנווט את הדרך לכלל הילדים. אין זו משימה קלה ולעתים הדרך מתבהרת ומושגת ההבנה רק כאשר מצליחים לראות את הדברים ממעוף הציפור ובמרחק של זמן.

עם התבגרות של ההורים והילדים "הרגילים" עולים נושאים טעונים הכוללים התלבטויות ותהיות לגבי העתיד הרחוק ולגבי תפקיד האח הבוגר כלפי אחיו בעל הצרכים המיוחדים. דיון פתוח של כל בני המשפחה יכול להוביל להבנה של מסוגלות ורצון עבור כל אחד מבני המשפחה בשאלת המעורבות בסיוע לאח עם הצרכים המיוחדים.

לעתים מסתייעת המשפחה באיש מקצוע על מנת לסייע להם לנווט בתהליך זה.

#הורות

0 views
052-8612287

oliefrony@gmail.com

  • Black Facebook Icon
ליעוץ ותיאום פגישת היכרות:
אולי עפרוני

© 2015 by Oli Efrony. Proudly created with Wix.com