Search
  • אולי עפרוני

מיומנויות חברתיות


דוגמאות לכישורים חברתיים מורכבים:

  • להיכנס לתוך קבוצה ולהרגיש נח

  • להפסיד במשחק לחברה ולדעת לווסת את הסערה שאת מרגישה בפנים

  • להזמין חבר הביתה ולשחק איתו במשחק ששניכם אוהבים

  • לזהות את הגבולות של האחר ואת הגבולות שלך- הפיזיים והרגשיים

  • לעמוד על שלך ולדרוש את מה שאתה זקוק לו מבלי לפגוע באחר

אנו זקוקים לכישורים החברתיים על מנת להתקיים ולשרוד בג'ונגל החברתי.

כישורים חברתיים ניתנים ללמידה וליטוש. דרך עבודה קבוצתית ניתן להגיע לתוצאות טובות הנשמרות לאורך שנים.


17 views
052-8612287

oliefrony@gmail.com

  • Black Facebook Icon
ליעוץ ותיאום פגישת היכרות:
אולי עפרוני

© 2015 by Oli Efrony. Proudly created with Wix.com